Úgy tanítottak, hogy minden veszély ellen van fegyver. S a leghatalmasabb a jog és a lelkiismeret.

Márai Sándor

Tisztelt Látogató!

Mindenekelőtt szeretném megköszönni, hogy felkereste honlapomat!

Dr. Manga Ildikó vagyok, jogászi végzettségemet 2011 nyarán, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szereztem, majd megszakítások nélkül a 2015. év elejéig ügyvédjelöltként tevékenykedtem, és a kötelező jelölti gyakorlat utolsó hónapjaiban sikeresen abszolvált szakvizsgáimat követően 2015. július 1-jétől a Budapesti Ügyvédi Kamara tagjaként, egyéni ügyvédként kezdtem meg önálló jogi tevékenységemet.

A klasszikus polgári jogi ügyletekben való közreműködés, okiratszerkesztés, cégalapítás, és cégmódosítás, valamint széles körű peres képviselet ellátása mellett készséggel állok meglévő, és leendő ügyfeleim rendelkezésére a közbeszerzési jog, az ingatlanjog, a gazdasági társaságok joga és a fizetésképtelenségi jog (csőd- felszámolási- és végelszámolási eljárások) területén.

Munkám során törekszem arra, hogy az ügyfeleim által elém tárt jogi feladatok, és problémák magas színvonalú, precíz megoldása időhatékony, az érdemi megoldást és az adminisztratív lebonyolítást is magába foglaló magas színvonalú, integrált szolgáltatással párosuljon.

Szolgáltatásaimról, az egyes jogterületeken belül vállalt feladatokról bővebb tájékoztatást talál a Szakterületek menüpontban, konkrét ügy vállalásának feltételeivel kapcsolatos részletes tájékoztatás érdekében pedig kérem, hogy forduljon hozzám bizalommal elérhetőségeim bármelyikén!

Jogi segítségre van szüksége?

Szakterületek

§ Peres és peren kívüli képviselet

Általános, és teljes körű jogi képviselet ellátása bíróságok, és hatóságok előtt egyaránt, beadványszerkesztés peres, és nemperes eljárásokban, beleértve az elsőfokú, valamint a rendes és rendkívüli jogorvoslati eljárásokat is.

§ Okirat- és szerződésszerkesztés

Klasszikus polgári jogi szerződések (adásvétel, vállalkozási, megbízási, bérleti szerződések, stb.), megállapodások megszerkesztése, ügyvédi ellenjegyzése, jogi szempontú véleményezése.

§ Ingatlanjog

Közreműködés ingatlanok visszterhes, és ingyenes átruházására irányuló szerződések (adásvétel, ajándékozás, csere) megszerkesztésében, ellenjegyzésében, valamint a felek teljes körű képviselete a szerződések kapcsán szükségessé váló földhivatali, és adóhatósági eljárások során, külföldi vevő esetén közreműködés a tulajdonszerzéshez szükséges engedély beszerzésében. Társasház alapítás, bérleti, és használati szerződések előkészítése, jogi tanácsadás birtokvitával kapcsolatos ügyekben.

§ Gazdasági társaságok joga

Gazdasági társaságok alapítása, meglévő gazdasági társaságok létesítő okiratainak módosítása, jogi képviselet a cégalapítási, és változásbejegyzési eljárások során, gazdasági társaságok átalakulása (szétválás, egyesülés), valamint végelszámolási eljárások teljes körű lebonyolítása, jogi tanácsadás törvényességi felügyeleti eljárással érintett társaságok részére.

§ Fizetésképtelenségi jog

Felszámoló szervezetek mellett végzett folyamatos, több éves jogi tanácsadói munka tapasztalataira építve közreműködés felszámolási- és csődeljárásokban felszámolóbiztosi, vagyonfelügyelői, adósi, valamint hitelezői oldalon egyaránt, ennek keretében felszámolási kérelmek előkészítése, hitelezők, és adós jogi képviselete az eljárásokban, közreműködés felszámolási- és csődegyezség létrehozásában, azok jogi szempontú véleményezése, felszámolók munkájának teljes körű jogi támogatása, közreműködés, és jogi képviselet a csődtörvény szerint megindításra kerülő peres eljárásokban az eljárásban érintett bármely fél képviseletében.

§ Közbeszerzési jog

Közreműködés közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolításában ajánlatkérői, és ajánlattevői oldalon egyaránt a következők szerint:
Ajánlatkérői oldalon: közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása, és dokumentálása, az eljárás kapcsán szükségessé váló hirdetmények előkészítése, kezelése, a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő szerződések előkészítése, valamint közbeszerzési szabályzatok, közbeszerzési tervek, és éves statisztikai összegzés elkészítése.
Ajánlattevői oldalon: teljes körű tanácsadás az eljárás valamennyi szakaszában, közreműködés ajánlati dokumentáció összeállításában, hiánypótlások teljesítésében, előzetes vitarendezési kérelmek elkészítése, ajánlattevők képviselete jogorvoslati eljárásokban a Közbeszerzési Döntőbizottság, valamint bíróságok előtt.

§ Követeléskezelés

Fizetési felszólítások elkészítése, fizetési meghagyásos eljárások (perré alakulásuk esetén peres eljárások), végrehajtási eljárások teljes körű lebonyolítása, felszámolási kérelmek elkészítése, hitelezői képviselet felszámolási, csőd, és végelszámolási eljárásokban.

Díjszabás

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény értelmében az ügyvédet a tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg. Az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya. A jelenleg irányadó kamarai szabályzatokkal, és iránymutatásokkal összhangban díjjegyzéket nem tartalmaz honlapom, az ügyvédi munkadíj megállapítása minden esetben egyedileg, az adott ügy összes körülményének – különösen az ügyérték, az ügyvédi közreműködés várható terjedelme, az ügy összetettsége, valamint az ügyvédi felelősség várható mértéke – ismeretében, az ügyféllel folytatott egyeztetést követően történik. Amennyiben kifejezetten az Ön ügyére vonatkozóan szeretne tájékozódni az ügyvédi munkadíj mértékéről, kérem forduljon hozzám bizalommal a honlapon megtalálható elérhetőségeim bármelyikén!

Dr. Manga Ildikó ügyvéd hivatalos weboldala © 2021